Час роботи:
Пн-Пт -  9:00 до 18:00 Сб -  9:00 до 17:00 Нд -  9:00 до 17:00
ru ua
(050) 364-79-09

Договір публичної оферти

1.     Загальні положення

1.1. Дійсна оферта є офіційною пропозицією ТМ «Koleso.ooo», далі по тексту - «Продавець» заключити Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту  «Договір», та розміщує публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця «http://koleso.ooo» (далі - «Інтернет-сайт» )

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) заключити електрониий договір купівлі-продажу товарів, є факт оплати покупцем замовлення на умовах дійсного Договору, за термінами та цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

2.          Поняття та визначення

2.1. В дійсній оферті, якщо контекст не вимагає іншого, нижчевизначені терміним мають наступні значення:

  • «Товар» - моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;
  • «Інтернет-магазин»у відповідності з Законом України "про електронну комерцію", засіб для представлення чи реалізації товару, робіт чи послуг шляхом здійснення електронної угоди.
  • «Продавець» -компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.
  • «Покупець» - фізична особа, яка заключає з Продавцем договір на умовах, викладених нижче.
  • «Замовлення» - вибір окремих позицій зі списку товарів, вказаних Покупцем при розміщенні замовлення та проведенні оплати.

3.           Предмет Договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти Товар на умовах даного Договору.

Дійсний Договір регулює купівлю-продаж товарів у Інтернет-магазині, у тому числі:

- добровільний вибір Покупцем товарів у Інтернет магазині;

- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

- оплату Покупцем замовлення, оформленого у Інтернет-магазині;

- обробку та доставку замовлення Покупцю у власність на умовах дійсного Договору.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину та який є в наявності.

4.2. Кожна позиція може бути представлена на сайті у будь-якій кількості.

4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний повідомити Покупця (по телефону чи за допомогою електронної пошти).

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитись від даного товару чи анулювати замовлення.

5. Порядок оплати замовлення

Післяплата

5.1. Оплата здійснюється по факту отримання товару у відділеннях транспортних компаній готівковим розрахунком у гривнях.

5.2. При неотриманні грошових засобів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

6.       Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних у Інтернет магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де здійснюється видача замовлень.

6.2. Разом з замовленням покупцю надаються документи згідно законодавства України.

7.       Права та обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право:

- в односторонньому порядку призупинити надання послуг по дійсному договору у випадку порушення Покупцем умов дійсного договору.

7.2. Покупець зобов'язаний:

- своєчасно сплатити та отримати замовлення на умовах дійсного договору.

7.3. Покупець має право:

- оформити замовлення в Інтернет магазині;

- оформити електронний договір;

- вимагати від Продавця виконання умов дійсного Договору.

8.       Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов дійсного договору у порядку, передбаченому цим договором та діючим законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

- змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

- незначну невідповідність кольорової гами товару, що може відрізнятись від оригіналу товару виключно через різну передачу кольорів у моніторах персональних комп'ютерів окремих моделей;

- за зміст та правдивість інформації, яка надається Покупцем при оформленні замовлення;

- за затримку та перебої у наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин поза контролем продавця;

- за протиправні та незаконні дії, які здійснюються Покупцем з застосуванням доступу до мережі Інтернет;

- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів -  IP, MAC-адреси, логіну та паролю третім особам;

8.3. Покупець,  використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду,  завдану його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилась інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи загальноприйнятим принципам моральності.

8.4. У випадку виникнення обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміють події, які мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають чи об'єктивно заважають виконанню дійсного договору, настання яких Сторони не могли передбачити чи запобігти розумними способами.

8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом ведення переговорів.

9.       Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право у односторонньому порядку вносити зміни у дійсний договір за умови його попередньої публікації на сайті http://koleso.ooo .

9.2. Інтернет-магазин створено для організації дистанційного продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, вказаної при оформленні замовлення. При цьому, при здійсненні акцепту (оформлення замовлення та подальша оплата товару) Покупець надає Продавцю свою беззаперечну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних». 

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині  замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, у відповідності до ст.11 Закону України «Про електронну комерцію»

9.6.  Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним. 

9.7. Інформація, яка надається покупцю є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправки сповіщень Покупцю, доставки товару, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

10.     Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин здійснюється згідно діючого законодавства України.

10.2. Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає сплачену за товар грошову суму по факту повернення товару за виключенням компенсації витрат Інтернет-магазину, які пов'язані з доставкою товару Покупцю. 

11.     Термін дії договору

11.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка направляє пропозицію про укладнення такого договору відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному шостою частиною 11 Закону України "Про електронну комерцію".

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.

11.3. Строни мають право розірвати дійсний договір у односторонньому порядку, у випадку невиконання однією зі сторін умов діючого Договору та у випадках, передбачених діючим законодавством України.

Звертаємо вашу увагу, що інтернет-магазин «Koleso.ooo» на офіційному інтернет-сайті http://koleso.ooo, має право, у відповідності з законодавством України, надавати право користування інтернет платформою ФОП та юридичним особам для реалізації товару.